Ph?c v? v?n chuy?n

Thi cng ph?n mng

Ph?c v? l?p d?ng tr?

Khch ?ang tr?c tuy?n

Hiện có 2 khách Trực tuyến
Gi?i thi?u

Knh g?i: QU KHCH HNG !

L?i ??u tin, Cng ty TNHH Minh Thanh chng ti ???c g?i l?i cho trn tr?ng v s? h?p tc chn thnh ??n qu khch!

?? ph?c v? qu khch hng ngy cng t?t h?n, Cng ty chng ti khng ng?ng c?i ti?n s?n ph?m m cn cung c?p ?a d?ng ho s?n ph?m h?n ?? ph?c v? qu khch hng m?t cch t?t nh?t v?i chi ph h?p l nh?t. Trong nh?ng n?m v?a qua Cng ty chng ti ? xy d?ng nhi?u cng trnh trong v ngoi n??c v ??t ???c s? hi lng t? pha khch hng.

Cng ty TNHH Minh Thanh l nh th?u chuyn cung c?p v l?p ??t:

  • H? th?ng ?i?u ho khng kh, chi?u sng cng c?ng v ?n tn hi?u giao thng
  • H? th?ng ?i?n n??c, cng nghi?p v dn d?ng, h? th?ng ch?ng st v PCCC cho cc cng trnh xy d?ng
  • Xy d?ng ???ng dy v tr?m bi?n p c c?p ?i?n p 35KV tr? xu?ng, l?p ??t t? ?i?n phn ph?i, t? ?i?n ?i?u khi?n v t? b h? th?, v.v
  • Xy d?ng cng trnh cng nghi?p v dn d?ng
  • Nng c?p, s?a ch?a v cho thu my bi?n p
  • ??i l phn ph?i my bi?n p th??ng hi?u THIBIDI

Qua th?i gian trn 12 n?m ho?t ??ng, v?i ??i ng? k? s? giu kinh nghi?m, cc cng nhn lnh ngh? v lng nhi?t tnh c?a mnh ??m nh?n vai tr l nh th?u chuyn nghi?p trong cc l?nh v?c bn hng, t? v?n k? thu?t v thi cng l?p ??t. Chng ti s?n sng cung c?p, h?p tc v t? v?n t?n tnh cho Qu khch hng, thi cng nhanh chng ??m b?o tiu chu?n k? thu?t v ??a cng trnh vo ho?t ??ng ?ng nh? ti?n ?? ? cam k?t.

V?i ph??ng chm: MTC NI?M TIN C?A B?N. H? th?ng qu?n l ch?t l??ng c?a chng ti ? ???c ch?ng nh?n TCVN ISO 9001:2008 v ?ang p d?ng h? th?ng qu?n l ny trong h?at ??ng s?n xu?t kinh doanh ?? ?p ?ng t?t nh?t cc yu c?u c?a khch hng v? s?n ph?m, d?ch v? do chng ti cung c?p.

Cng ty chng ti lun hy v?ng ?n nh?n s? h?p tc chn thnh c?a qu khch, knh chc qu khch m?nh kho? v thnh ??t.

Trn tr?ng knh cho !

 

Ngn ng?

Vietnamese English French German Japanese Korean

Cng tri?nh m??i

Tin t?c m??i

LIN K?T WEBSITE

T?NG L??T TRUY C?P

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay18
mod_vvisit_counterHm qua15
mod_vvisit_counterTrong tu?n115
mod_vvisit_counterTu?n tr??c219
mod_vvisit_counterTrong thng240
mod_vvisit_counterThng tr??c1104
mod_vvisit_counterT?t c?192759